Strona główna » O firmie Exertherm » Monitoring termiczny

Monitoring termiczny

Bezpieczna eksploatacja urządzeń energetycznych i predykcja zagrożeń krytycznych jest obszarem szczególnego zainteresowania AB-MICRO. Kluczowym parametrem określającym ryzyko awarii w systemach dystrybucji energii jest temperatura. Pomiar temperatury w krytycznych punktach rozdzielnicy pozwala monitorować zjawiska, które mogą stanowić istotne zagrożenie. AB-MICRO dostarcza niezawodne systemy czujników do pomiaru temperatury nowej generacji dla inteligentnych aplikacji sieciowych. Systemy te są wdrażane w inteligentne sieci dystrybucji energii, skąd przesyłają ważne dane niezbędne do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa przesyłu energii.

System skutecznego zapobiegania awariom rozdzielnic elektrycznych opiera się na stałym monitoringu temperatur. Awaria rozdzielnicy elektrycznej może zatrzymać produkcję, a także spowodować zagrożenie życia ludzkiego. Prewencyjny system przewodowych lub bezkontaktowych, bezbateryjnych czujników temperatury daje możliwość stałego monitoringu temperatury pracy rozdzielnicy i nie wymaga bieżącej konserwacji. Posiadając dokładne dane pomiarowe dostarczane w czasie rzeczywistym z systemu monitorowania kluczowych punktów przesyłu energii zapewnia przedsiębiorstwom energetycznym wczesne ostrzeganie przed potencjalnymi problemami.

System generuje sygnał alarmowy w momencie osiągania zadanej przez Użytkownika temperatury niebezpiecznej. Pozwala to na podjęcie skutecznych działań naprawczych. Dane z pomiaru mogą być prezentowane na ekranie komputera roboczego, bądź wyświetlaczu lokalnym, a także archiwizowane w nadrzędnym systemie SCADA, np. Movicon firmy Progea.(link)

Systemy monitoringu temperatury mogą być umieszczane w rozdzielniach niskiego i średniego napięcia, w szafach sterowniczych, w wysokoprądowych obwodach DC. Mogą monitorować temperaturę na klemach zasilających silniki i generatory dużej mocy, na szynach i głowicach kablowych, a także na zaciskach transformatorów. Wszędzie tam, gdzie dotychczasowe rozwiązania tj. okresowe pomiary termowizyjne, stałe umieszczanie kamer w kontrolowanych polach, czy też czujniki bateryjne sygnalizujące stany alarmowe w momencie wyczerpania baterii, zawiodły, bądź też są bardzo kosztowne. Oferowane przez nas rozwiązania można zastosować w każdej istniejącej infrastrukturze energetycznej, maksymalizując jej wydajność i zabezpieczając aktywa. Nie wymagają dodatkowego zasilania, są wysoce skalowalne i zależnie od potrzeb pozwalają na stosowanie czujników kontaktowych lub bezkontaktowych.

System monitoringu zbudowany w oparciu o oferowane przez nas czujniki temperatury, w zależności od zastosowanej technologii, pozwala skutecznie obserwować nawet kilkadziesiąt punktów krytycznych wewnątrz rozdzielnicy. Zastosowana technologia pomiaru umożliwia obserwację praktycznie wszystkich punktów, w tym również tych, które ze wzglądów bezpieczeństwa nie są dostępne dla kamer termowizyjnych lub innych konwencjonalnych metod pomiarowych.

Dane pomiarowe odebrane z urządzeń pomiarowych, mogą być przesyłane otwartym protokołem Modbus RTU, obrazowane na ekranie komputera roboczego i mogą być archiwizowane w systemie SCADA. Połączenie z systemem realizowane jest łączem RS-485 pozwalającym na jednoczesny dostęp do wielu koncentratorów. Alternatywą dla połączenia bezpośredniego jest zapewnienie dostępu zdalnego za pomocą modułu telemetrycznego GPRS z serii MT firmy Inventia oraz obrazowanie i archiwizowanie w chmurze.

W celu poprawienia obsługi chronionych obiektów energetycznych system może być rozszerzony o pomiar wilgotności, wizualizację miejscową, analizę sieci bądź stosowanie algorytmu predykcji przetwarzania i opracowana danych tak, aby w prosty i przejrzysty sposób ocenić jakość zasilania i poprawność działania systemu zasilania monitorowanego obiektu.

Zastosowania monitoringu termicznego

  • Rozdzielnie nn i SN
  • Rozdzielnice MCC
  • Szafy sterownicze oraz szafy mocy nn
  • Wysokoprądowe obwody DC
  • Klemy zasilające silniki i generatory dużej mocy
  • Głowice kablowe
  • Zaciski transformatorów

 

Czujnik podczerwieni Monitoring termiczny przy pomocy czujników IR
Monitoring temperatury w szufladach modułowych rozdzielnic napędowych MCC 24/7 Exertherm Modbus Datacard
Exertherm LoadMap Exertherm czujnik standardowy

 
Przeczytaj poprzedni wpis:
Exertherm® Modbus Datacard

“Exertherm Modbus Datacard” jest wysokiej jakości kartą do gromadzenia danych na odległość, przeznaczona do wykorzystania z systemem monitoringu termicznego Exertherm...

Zamknij