Strona główna » O firmie Exertherm » 24/7 Monitoring temperatury w szufladach modułowych rozdzielnic napędowych MCC

24/7 Monitoring temperatury w szufladach modułowych rozdzielnic napędowych MCC

Wśród wielu typów rozdzielnic, modułowe rozdzielnice napędowe MCC należą do grupy o najwyższym ryzyku wyłączeń awaryjnych.

QHi jako światowy lider technologii monitoringu termicznego infrastruktury systemów elektrycznych opracowało „Exertherm MCC 24×7 Thermal Monitoring Solution” – unikalną, oszczędna metodę pomiaru dedykowaną do rozdzielnic typu MCC. Łatwe do zamontowania w szufladzie rozwiązanie umożliwia ciągły monitoring termiczny złączy ulokowanych w tylnej, trudno dostępnej części szuflady.

Przystosowana specjalne do stosowania w MCC technika pomiaru, chroniona patentem skutecznie wykrywa najczęściej spotykane przyczyny wyłączeń awaryjnych w modułowych rozdzielnicach napędowych MCC.

Zalety:

  • Ograniczenie wyłączeń awaryjnych;
  • Podniesienie bezpieczeństwa;
  • Jednorazowa kalibracja
  • Nie wymaga serwisu okresowego
  • Do stosowania w nowych projektach i w obiektach remontowanych

ALARM

Sygnalizacja przekroczenia temperatury

Realizowana jest w dwóch etapach. Przy przekroczeniu poziomu pierwszego generowany jest sygnał ostrzegawczy. Dopiero przekroczenie poziomu krytycznego powoduje załączenie alarmu. Informacja o przekroczeniu zadanych poziomów temperatury jest wizualizowana za pomocą wskaźnika LED zlokalizowanego na płycie czołowej szuflady. Informacje o poziomie temperatur mogą być dostępne:

  • Lokalnie – wizualizowane za pomocą wskaźników LED zlokalizowanych na elewacji szuflady
  • Zdalnie – za pośrednictwem styków beznapięciowych modułu lub przez Modbus 485.

Zabezpieczenie temperaturowe faz:

Sygnał nierównowagi generowany gdy między fazami wykryta jest różnica temperatur. Nierównowaga temperatur na poziomie 10°C skraca żywotność silników elektrycznych nawet dwukrotnie.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Monitoring termiczny

Bezpieczna eksploatacja urządzeń energetycznych i predykcja zagrożeń krytycznych jest obszarem szczególnego zainteresowania AB-MICRO. Kluczowym parametrem określającym ryzyko awarii w systemach...

Zamknij