Strona główna » O firmie Exertherm » Monitoring termiczny przy pomocy czujników IR

Monitoring termiczny przy pomocy czujników IR

Czym jest ciągły pomiar temperatury przy pomocy czujników IR?

Czujników Exertherm IR to urządzenia, które lokalizują krytyczne miejsca na szynach zbiorczych, przewodach, zaciskach wyłączników i innych urządzeń sieciowych, w których temperatura wzrosła znacząco powyżej temperatury otoczenia. Zbierane na bieżąco informacje mogą być analizowane w czasie rzeczywistym.

Exertherm™ to krok w kierunku zastąpienia okresowych inspekcji obserwacją ciągłą.

Umożliwia:

 • Monitoring przez cały czas (100%) zamiast jednorazowego pomiaru raz lub dwa razy do roku
 • Bezpośredni pomiar za pośrednictwem czujników IR instalowanych wewnątrz.
 • Zbieranie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym
 • Eliminuje ryzyko dla operatora

Na czym polega przewaga ciągłego pomiaru temperatury nad okresowym?

Porównanie parametrów obu systemów:

Kamera termowizyjna/okno inspekcyjne Exertherm™ czujniki IR i EM
Częstotliwość inspekcji Najczęściej 1 dzień w roku 365 = <1% czasu 24×7/365 = 100% czasu
% szans wykrycia zagrożenia 0.27% 100%
Lokalizacja urządzenia pomiarowego Na zewnątrz Wewnątrz
Możliwość obserwacji Ograniczona Nieograniczona – zasięg optyczny dla IR
Niezawodność Przypadkowe zależności Dane ciągłe – rzeczywiste
Dostępność Dane nie związane z czasem rzeczywistym Dane w czasie rzeczywistym – zintegrowane z BMS/EMS/ SCADA
Bezpieczeństwo Bezpośrednie zagrożenie dla operatora Łatwość obsługi/bezpieczeństwo operatora
Diagnostyka Zależy od operatora Automatyczna

Jakie są dodatkowe zalety ciągłego monitoringu temperatury?

Zalety Exertherm™ Thermal Monitoring:

 • Wyższe bezpieczeństwo urządzeń i operatora.
 • Ogranicza konieczność interwencji serwisu
 • Wydłużony czas pracy bezawaryjnej
 • Mniejsze ryzyko pożarów oraz eksplozji wywołanych łukiem elektrycznym
 • Zintegrowane informacje dostępne w czasie rzeczywistym
 • Podwyższona ochrona dla obwodów krytycznych o małym obciążeniu
 • Możliwość stosowania w obiektach nowych i modernizowanych

W jaki sposób działa system czujników IR?

Zagrożone połączenie może być wykryte poprzez wyraźny wzrost temperatury. Znaczącego wzrostu temperatury nie należy zawsze utożsamiać z ciepłem emitowanym w wyniku zwiększenia obciążenia lub zmianą warunków otoczenia. Czujniki IR Exertherm™ mierzą więc ΔT – wzrost temperatury powyżej temperatury otoczenia

System Exertherm™ zbudowany jest na bazie małych, plastikowych, bezdotykowych czujników IR, które są na stałe zamontowane wewnątrz, rozdzielnicy elektrycznej, tak by w sposób ciągły obserwować parametry termiczne połączeń elektrycznych pod napięciem. Bezinwazyjna obserwację zagrożonych przegrzaniem miejsc dostarcza bezcennych informacji o stanie obwodów elektrycznych i konieczność interwencji serwisu. Ograniczenie wyłączeń spowodowanych łukiem elektrycznym lub awarią świadczy o wysokiej przydatności systemu Exetherm.

System ciągłego monitoringu temperatury w systemu „Exertherm™ Continuous” to:

 • Czujniki podczerwieni oraz przewodowe do monitoringu połączeń krytycznych
 • Jedna karta danych do przyłączenia 8 czujników
 • Automatyczny system diagnostyki
 • Transmisja danych za pośrednictwem sieci Modbus – możliwość obserwacji lokalnie i na odległość
 • Definiowane przez użytkownika alarmy mogą być przesyłane oddzielnie do BMS/EMS/SCADA

Gdzie stosować monitoring ciągły?

System Exertherm™ jest przeznaczony do stosowania w aplikacjach nn i SN umożliwiając jednoczesną obserwację kluczowych połączeń (również izolowanych szyn zbiorczych) w czasie rzeczywistym:

 • Wszystkie zaciski wyłączników (linia/obciążenie)
 • Krytyczne pionowe i poziome połączenia szyn
 • Krytyczne połączenia przewodów powyżej 400A za pomocą czujników
  przewodowych Exertherm™.
 • Wszystkie połączenia „transportowe” za pomocą czujników przewodowych Exertherm™.
 • Połączenia ”ruchome” wtykowe MCCPrzeczytaj poprzedni wpis:
Diagnostyka predykcyjna Exertherm

Bezpieczna eksploatacja urządzeń energetycznych i predykcja zagrożeń krytycznych jest obszarem szczególnego zainteresowania AB-MICRO. Poznaj nową ofertę produktową!  

Zamknij