Strona główna » Systemy sterowania – profesjonalizm i doświadczenie! » Zapraszamy do zapoznania się z listą referencyjną zrealizowanych wdrożeń:

Zapraszamy do zapoznania się z listą referencyjną zrealizowanych wdrożeń:

• Przeniesienie i modernizacja sterowników centralnych systemów SPS (System Prądu Stałego) i SPW (System Potrzeb Własnych). Migracja wizualizacji wyżej wymienionych systemów z platformy FIX32 do iFIX.
Inwestor: PGE Elektrownia Opole S.A.

• Modernizacja sterownika systemu SPW (System Potrzeb Własnych) bloku 1 w Elektrowni Opole S.A. Dostawa i oprogramowanie sterownika komunikacyjnego wraz z osprzętem w celu wymiany danych między systemem SPW a systemem nadzoru firmy ABB.
Inwestor: PGE Elektrownia Opole S.A.

• Rozbudowa systemu sterowania i wizualizacji przepompowni ścieków w gminie Jedlicze o nowe obiekty.
Inwestor: Gmina Jedlicze

• Wykonanie systemu automatycznego sterowania przepompowniami ścieków i wizualizacją stanu obiektów z wykorzystaniem transmisji danych w technologii GPRS, urządzeń firmy Inventia oraz oprogramowania SCADA iFIX.
Inwestor: Gmina Jedlicze

• Rozbudowa systemu ważenia składników mieszanki betonowej o nową wagę popiołu
Inwestor: Ekobet Siekierki Sp. z o.o.

• Prace modernizacyjne sterownika GE 90-30 systemu ważenia składników mieszanki betonowej
Inwestor: Ekobet Siekierki Sp. z o.o.

• Migracja zakładowego systemu wizualizacji, archiwizacji danych i raportowania do platformy opartej o technologię WWW z wykorzystaniem oprogramowania Proficy Portal i redundantnej instalacji serwera Proficy Historian.
Inwestor: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

• Szereg prac związanych z rozbudową Systemu Alarmu Pożaru w Zakładach Azotowych Puławy S.A.
Inwestor: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

• Migracja oprogramowania SCADA iFIX oraz Historian na nowe platformy sprzętowe w Danone Sp. z o.o.
Inwestor: Danone Sp. z o.o.

• Migracja aplikacji wizualizacyjnej i sterującej stacją uzdatniania wody ze środowiska FIX32 do iFIX w Danone Sp. z o.o.
Inwestor: Danone Sp. z o.o.

• Wykonanie monitoringu ilości produkcji kruszywa w kopalniach żwiru z wykorzystaniem technologii transmisji danych GPRS i urządzeń firmy Inventia.
Na zlecenie: Multiband Antennas

• Wykonanie ściany diodowej LED na potrzeby scenografii w Telewizji Polskiej
Inwestor: TVP S.A.

• System monitoringu studni głębinowych
Inwestor: Reckitt Benckiser Production Poland

• Wykonanie mobilnej ściany diodowej B-10
Inwestor: TVP Displays Polska

• Rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią Plus GSM
Inwestor: Polkomtel S.A.

• Budowa aplikacji SCADA turbozespołu TG3 Zakładów Azotowych „Puławy”
Inwestor: ZRE Lublin S.A.

• Modernizacja AKP instalacji kwasu siarkowego i oleum
Inwestor: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

• System wizualizacji wielkoformatowej na Bloku 2
Inwestor: BOT Elektrownia Turów

• System wizualizacji wielkoformatowej w Centralnej Dyspozytorni Metra w Warszawie
Inwestor: Metro Warszawskie

• System transmisji danych pomiędzy stacjami metra w Warszawie
Inwestor: Metro Warszawskie

• Wykonanie diagnostyki drajwera MEDCOM – iFIX dla Elektrowni Turów
Inwestor: ABB

• Rozbudowa systemu kontroli towarów paczkowanych o linię Arcil 7
Inwestor: Danone Sp. z o.o.

• Wprowadzenie do systemu SCADA układu pomiarowego Stacji Redukcyjnej gazu ziemnego Gaz-System w Końskowoli
Inwestor: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

• Modernizacja układu sterowania pasteryzatorem w Wysokim Mazowieckim
Inwestor: GEA Process Warszawa

• Upgrade sieciowej platformy systemu SCADA z domeny Win NT 3.4 do active directory WIN 2003 w ZAP
Inwestor: CSS S.A.

• Implementacja nowego protokołu komunikacyjnego pomiędzy centralką systemu alarmu pożaru POLON 4900 a systemem SCADA w ZAP. Rozbudowa systemu o obiekty: E16, E36, B2, B6, B8
Inwestor: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

• Integracja Systemu Alarmu Pożaru z systemem SCADA
Inwestor: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

• Układ sterowania kolektora Proszkowni w SM Spomlek
Inwestor: GEA Process Warszawa

• Modernizacja systemu komputerowej wizualizacji na Aparatowni Mleka i Odbiorze tj. migracja aplikacji z systemu FIX32 do iFIX 3.5
Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK

• Układ sterowania dozowaniem do neutralizacji serwatki Sejnach
Inwestor: GEA Process Warszawa

• Układ sterowania odbiorem mleka – Bellakt
Inwestor: GEA Tuchenhagen Dairy Systems

• Modernizacja systemu komputerowego Elektrofiltra Kotła Fluidalnego w EC-Katowice. Migracja systemu z FIX32 do iFIX3.5.
Inwestor: Południowy Koncern Energetyczny S.A.

• Upgrade sieciowej platformy systemu SCADA z domeny Win NT 3.4 do active directory WIN 2003 w Zakładach Azotowych „Puławy”
Inwestor: CSS S.A.

• Układ wymiany sygnałowej pomiędzy pasteryzatorem mleka a ultrafiltracją dla OSM Ostrovia
Inwestor: GEA Process Warszawa

• Układ sterowania instalacji odzysku ciepła w Mlekpol Kolno
Inwestor: GEA Process Warszawa

• Układ ważenia tankosilosów 1-7 w Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek
Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska SPOMLEK
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowy międzynarodowy port lotniczy w Atenach

W projekcie nowego ateńskiego międzynarodowego portu lotniczego (New Athens International Airport - NAIA), zostało użytych 95 przełączników sieci szkieletowej MACH...

Zamknij