Strona główna » Aktualności » System zarządzania ruchem dla tunelu w Łodzi

System zarządzania ruchem dla tunelu w Łodzi

W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku odbyło się Seminarium organizowane przez ITS Polska we współpracy z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi pt. „System obszarowego zarządzania ruchem w Łodzi”. Uczestnikami seminarium było ponad 100 osób – przedstawicieli instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych i prasy. Patronat nad seminarium objęła Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska. Oficjalnym Partnerem imprezy została firma Sprint a jednym z Partnerów Merytorycznych firma AB-MICRO.

Podczas seminarium poruszano tematy związane z kierunkami rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych, funkcjonalnością systemu ITS w Łodzi oraz integracją z systemem sterowania ruchem w tunelu, w którego zbudowanie, jako podwykonawca firmy Sprint, zaangażowała się firma AB-MICRO.  Zbigniew Betkier – Dyrektor ds. Automatyki w firmie AB-MICRO, wygłosił prezentację pt. „Tunel w Łodzi – system monitoringu i automatyki sterowania ruchem drogowym”, którą później można było obejrzeć na wielkoformatowej ścianie graficznej LCD OBLX firmy Barco na naszym stoisku.

ITS Łódz 2016Wiceprezydent Łodzi Pan Ireneusz Jabłoński, zachwycony możliwościami wielkoformatowej ściany graficznej OBLX, poprosił o pamiątkowe zdjęcie.

Opracowanie i implementację systemu wykonał nasz Dział Wdrożeń, kierowany przez Marcina Cichorowskiego. System został wykonany w ramach budowy większego systemu zarządzania ruchem w Łodzi. Dzięki integracji systemu tunelowego oraz zarządzania ruchem ulicznym uzyskano w pełni zintegrowane rozwiązanie, unikalne w skali kraju, pozwalające na automatyczne modyfikowanie strategii sterowania ruchem w mieście, w zależności od przejezdności tunelu.

Zbudowany nadrzędny system sterowania odcinka 3 trasy WZ Retkinia-Olechów jest w pełni zautomatyzowany, bezobsługowy i autonomiczny. Integruje różne urządzenia i podsystemy wchodzące oraz zapewnienia bezpieczeństwo ruchu drogowego w tunelu trasy WZ.

W ramach systemu nadrzędnego zintegrowano podsystemy:

 • kamer AID firmy Axis analizujących zdarzenia występujące na monitorowanych odcinkach drogowych,
 • znaków zmiennej treści TelWay wyświetlających komunikaty oraz oznakowanie drogowe służące ukierunkowaniu przepływu pojazdów,
 • system przeciwpożarowy i wentylacji,
 • system oświetlenia tunelu drogowego Philips.

Monitoring diagnostyka sterowanie nadrzedne wizualizacja automatyka

System nadrzędny udostępnia informacje o stanie odcinków drogowych tunelu trasy WZ miejskiemu systemowi zarządzania ruchem ITS i Straży Miejskiej.

System zrealizowano w technologii wysokiej dostępności obejmującej elementy:

 • przemysłową sieć komunikacyjną w topologii światłowodowego pierścienia obsługiwaną przez switche Hirschmann,
 • redundowany centralny przemysłowy sterownik programowalny Simatic S7-412H,
 • redundowane serwery systemu wizualizacji SCADA z oprogramowaniem Movicon 11 Professional  firmy Progea. System SCADA obsługuje ponad 3000 zmiennych procesowych i wewnętrznych.

Awaria sterownika lub serwera  powoduje automatyczne podjęcie pracy przez element zapasowy. W przypadku awarii segmentu sieci Ethernet topologia pierścienia zapewnia nieprzerwaną transmisję pakietów danych.

System zrealizowano w technologii wysokiej dostępności

Nadrzędny system sterowania pozwala na:

 • monitorowanie zdarzeń występujących na poszczególnych odcinkach drogowych,
 • monitorowanie zdarzeń alarmowych wymagających potwierdzenia ze strony operatora,
 • przegląd historii zdarzeń i alarmów,
 • automatyczne sterowanie ruchem za pomocą znaków zmiennej treści według zdefiniowanych scenariuszy, w przypadku zaistnienia sytuacji stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego np. zatrzymany pojazd, pieszy na jezdni, porzucony obiekt,
 • nadzór nad ruchem drogowym przez wielu operatorów jednocześnie dzięki architekturze klient-serwer, pozwalającej na dołączenie do systemu wielu terminali operatorskich,
 • ręczne sterowanie odcinkami drogowymi z poziomu stacji operatorskiej, pozwalające np. na zamknięcie odcinka drogowego, zamknięcie pasa ruchu lub swobodny przejazd pojazdów dla każdej z nitek tunelu drogowego niezależnie,
 • automatyczną detekcję sytuacji wystąpienia pożaru w przypadku zaistnienia 2 z 3 zdarzeń: zmniejszonej przejrzystości powietrza, naciśnięcia przycisku ROP, załączenie oddymiania tunelu,
 • ręczne załączenie wentylacji wybranej nitki tunelu,
 • diagnostykę stanu urządzeń sterujących ruchem drogowym oraz nadrzędnego systemu sterowania m.in. znaków zmiennej treści, stanu sterownika centralnego, stanu pracy serwerów SCADA, zasilacza awaryjnego UPS, stanu oświetlenia awaryjnego.

Nadrzędny system sterowania

W celu realizacji zadania zastosowano następujący sprzęt i technologie:

 • przemysłowe switche firmy Hirschmann obsługujące pierścienie światłowodowe systemu kamer AID oraz znaków zmiennej treści,
 • sterownik programowalny Simatic S7-412H będący jednostką wysokiej dostępności,
 • wyspy wejść/wyjść sygnałów elektrycznych Simatic ET200M,
 • oprogramowanie SCADA Movicon 11 Professional firmy Progea w wersji redundantnej stanowiące podstawę interfejsu operatorskiego,
 • serwery komputerowe i stacja operatorska firmy DELL.Więcej w Aktualności, Wdrożenia
Produkt Roku 2015 – Platforma Eplan

Magazyn Control Engineering Polska na Konferencji Przemysł 4.0 organizowanej w Warszawie w dniach 12-13 kwietnia 2016 r. nagrodził 2 produkty...

Zamknij