Strona główna » Aktualności » Premiera Syngineer

Premiera Syngineer

W trakcie targów w Hanowerze, EPLAN oraz jego siostrzana spółka CIDEON przedstawiły Syngineer – innowacyjną platformę komunikacyjną i informacyjną, która oferuje doskonałą bazę dla firm zaangażowanych w inżynierię maszyn i urządzeń. Oprogramowanie MCAD, ECAD i PLC jest w całości połączone wspólnym interfejsem poprzez strukturę mechatroniczną. Pozwala to uprościć synchronizację w ramach poszczególnych dyscyplin. W ten sposób znacznie przyspieszyć procesy inżynierii projektowej i rozwój w inżynierii mechanicznej, inżynierii sterowania oraz inżynierii oprogramowania.

Syngineer zadebiutowało w trakcie targów w Hanowerze. Ta nowa platforma komunikacyjna i informacyjna umożliwia wykonywanie działań mechatronicznych w ramach zespołów w różnych dyscyplinach inżynierii. Zapewnia proste wprowadzenie do inżynierii mechatroniki, wspierając współpracę w zakresie inżynierii mechanicznej i sterowania oraz oprogramowania PLC. Syngineer modeluje strukturę mechatroniczną maszyny, obejmując specyfikacje, funkcje i komponenty wykorzystywane przez użytkownika. Platforma komunikacyjna zapewnia możliwość skalowalnego wejścia dla firm dowolnej wielkości, które poszukują skutecznego wsparcia inżynieryjnego. Mają dzięki temu możliwości szybkiej komunikacji bezpośredniej i mogą osiągnąć dobre wyniki w efektywny sposób. Wszystkie wymagania maszyny zyskują definicje mechatroniczne w ramach Syngineer. Mogą reprezentować je w sposób czytelny dla wszystkich stosowanych dyscyplin inżynieryjnych.

Maximilian Brandl

Maximilian Brandl – Prezes EPLAN i CIDEON, wyjaśnia: „Dzięki Syngineer możemy stworzyć zbiorczy widok maszyny, która ma zostać faktycznie zbudowana. Działania koordynacyjne i administracyjne pomiędzy poszczególnymi procesami inżynieryjnymi są uporządkowane i zautomatyzowane, co umożliwia równoległe prowadzenie procesów inżynierii projektowej i procesów rozwojowych. Ulegają one znacznemu skróceniu”.

 

Synchronizacja procesów inżynieryjnych

Niemniej warunkiem koniecznym, wskazywanym przez wszystkie dziedziny inżynieryjne biorące udział w procesie, jest potrzeba zapewnienia wyraźnej, jednorodnej i przejrzystej struktury mechanicznej. Wymagania i funkcjonalności są określane i dokumentowane w ramach tej struktury tak, aby na przykład oczekiwania klienta i ich implementacja w technologiach oraz funkcjach mogły stworzyć jej podstawę. Następnie możliwe jest sprecyzowanie takiej podstawy do poziomu komponentów mechatronicznych. Zakres możliwości rozciąga się od bardzo prostych, do bardzo skomplikowanych i złożonych struktur w zakresie inżynierii systemów.

Dodatek do systemów projektowych

Różne systemy projektowe – EPLAN, MCAD oraz oprogramowanie PLC – są powiązane poprzez rozszerzenia przeglądarki i w ten sposób połączone z platformą komunikacyjną. Co więcej szereg różnych systemów MCAD może wykorzystywać ten sam proces komunikacji. W drugim etapie możliwe jest znaczne zwiększenie obszaru równoległego prowadzenia procesów inżynieryjnych w różnych dyscyplinach – które obecnie w wielu przypadkach są przeprowadzane sekwencyjnie. W tym celu komponenty w ramach systemu projektowego są łączone ze strukturą mechatroniczną w Syngineer, za pomocą funkcji „drag & drop”. Zarówno EPLAN, jako wytwórca oprogramowania CAE oraz CIDEON, jako specjalista w zakresie procesów inżynierii mechanicznej i oprogramowania CAD, czynią użytek ze swojej wiedzy specjalistycznej. Ten pierwszy przypadek współpracy z 3S-Smart Software Solutions (Codesys) obejmuje także specjalistyczną wiedzę w zakresie opracowywania oprogramowania PLC oraz symulację sterowania w charakterze rozszerzenia. Oczywiście platforma komunikacyjna została opracowana jako system otwarty, aby umożliwić w ten sposób w przyszłości integrację dodatkowych systemów projektowych.

Procesy interdyscyplinarne

Skuteczna interoperacyjność dyscyplin wymaga korzystania z technologii chmury. Oferuje ona opcję komunikowania się ze sobą w czasie rzeczywistym i w ramach poszczególnych lokalizacji. W tym celu w chmurze ustanawiany jest host, który umożliwia dostęp przez przeglądarkę. Zmiany lub nowe funkcje można przypisywać bezpośrednio do konkretnych dyscyplin wykorzystywanych w projekcie. O tych zmianach wszyscy użytkownicy zostaną poinformowani jednocześnie. Po zakończeniu zlecenia będą mogli uaktualnić status ukończenia projektu z punktu widzenia mechatroniki. Automatyczne powiadomienia o zmianach zapobiegają występowaniu błędów i zabezpieczają komunikację pomiędzy poszczególnymi wydziałami.

Premiera Syngineer

Funkcje komentarzy i czatów

Po połączeniu systemów projektowych poprzez platformę komunikacyjną, dzięki wykorzystaniu funkcji czatu, inżynierowie projektowi mogą dodatkowo komunikować się w trybie online. Co więcej, poprzez system automatycznych powiadomień są oni informowani o zmianach w innych dziedzinach. Na przykład inżynier mechanik i dostawca oprogramowania zostają automatycznie powiadomieni, gdy tylko inżynier elektryk dokona zmiany silnika elektrycznego na inny model. Mogą wtedy przeprowadzić ponowną weryfikację by sprawdzić, czy tego rodzaju zmiana może mieć wpływ na pracę, którą właśnie wykonują.

Mechatroniczna specyfikacja materiałowa

Kluczowe znaczenie ma fakt, iż Syngineer nie konkuruje ani z systemem PDM, ani PLM, a zamiast tego rozszerza ich funkcjonalność. Procesy charakterystyczne dla konkretnej dyscypliny będą nadal wymagały zarządzania w ramach tradycyjnego systemu PDM/PLM. Łączenie elementów systemów projektowych z platformą komunikacyjną umożliwia uzyskanie informacji z interfejsu. Przekazuje „instrukcje budowy” dla mechatronicznej specyfikacji materiałowej do systemu PDM/PLM. Z tego względu mechaniczna i elektrotechniczna specyfikacja materiałów nie będzie już wymagać ręcznej synchronizacji w celu uniknięcia duplikowania przy składaniu zamówienia. By było to możliwe, zarówno projekt mechaniczny, jak i konstrukcja elektryczna, muszą mieć połączenie z systemem PDM/PLM, który interfejs został już opracowany przez EPLAN i CIDEON dla wielu systemów PDM/PLM.

Oczywiste korzyści płynące ze stosowania Syngineer:

  • Całkowita transparentność: co do statusu i stopnia ukończenia w procesie opracowywania produktu w ramach wszystkich wykorzystywanych dyscyplin inżynieryjnych
  • Optymalizacja współpracy: integracja systemów projektowych umożliwia połączenie komponentów ze strukturą mechatroniczną
  • Głęboka integracja: systemy MCAD, ECAD oraz PLC są bezpośrednio połączone ze sobą poprzez strukturę mechatroniczną
  • Skalowalne wprowadzenie: Syngineer oferuje możliwość stopniowego zagłębiania się w kwestie inżynierii mechatronicznej
  • Wymienność informacji w czasie rzeczywistym: zapewnianie aktualnych informacji dotyczących zmian i obecnego statusu projektu
  • Bezpośrednia komunikacja: inżynierowie projektowi mogą komunikować się z przedstawicielami innych dyscyplin w procesie inżynieryjnym poprzez Syngineer
  • Mechatroniczna specyfikacja materiałów: instrukcje montażowe do zsynchronizowanej mechatronicznej specyfikacji materiałowej przekazywane są do powiązanego systemu PDM/PLM
  • Otwartość: dzięki swojej architekturze oprogramowania, Syngineer jest otwarty pod względem zdolności przyłączeniowej, umożliwiając połączenie z innymi systemami projektowymi oraz systemami PDM/PLM.Więcej w Aktualności, Eplan
System zarządzania ruchem dla tunelu w Łodzi

W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku odbyło się Seminarium organizowane przez ITS Polska we współpracy z Zarządem Dróg i Transportu...

Zamknij