Strona główna » Aktualności » Nowy system pomocy EPLAN

Nowy system pomocy EPLAN

W najnowszej wersji systemu pomocy EPLAN nastąpiły zasadnicze zmiany. Pliki pomocy dotychczas wykorzystywanego formatu HTML (*.chm) zostały zastąpione przez nowy format HTML5.

Nowe rozwiązanie niesie ze sobą wiele zalet:

  • wyświetlanie w ustawionej standardowo przeglądarce internetowej
  • nowoczesne projektowanie interfejsu użytkownika
  • rozszerzenie wyszukiwania tekstowego za pomocą synonimów
  • lista wyników wyszukiwania tekstowego z dodatkowymi informacjami odnośnie znalezionego pojęcia
  • wyświetlanie we wszystkich dostępnych językach pomocy bezpośrednio z Internetu lub z lokalnego nośnika danych.

Korzyści

Oprócz aktualnego interfejsu użytkownika nowy system pomocy może być wywołany z różnych źródeł (lokalny nośnik danych / Internet). Wywołanie pomocy przy użyciu połączenia internetowego oferuje dodatkowo możliwość stałej aktualizacji systemu pomocy.

Zachowano kilka ważnych i przydatnych właściwości używanego wcześniej formatu pomocy, które są nadal dostępne:

  • struktura tematów pomocy ukierunkowana na grupy docelowe
  • pomoc kontekstowa wywoływana za pomocą  klawisza F1
  • możliwość wyszukiwania przy użyciu spisu treści, indeksu, glosariusza i wyszukiwania tekstowego
  • wykorzystanie EPLAN Download Manager do zainstalowania dostępnych języków pomocy na lokalnym nośniku danych i w sieci.

Nowe elementy interfejsu

Niektóre funkcje, takie jak: przewijanie do przodu i wstecz oraz lista ulubionych, zostały przejęte przez standardowe funkcje przeglądarki internetowej. Inne elementy interfejsu, np. pasek narzędzi systemu pomocy, zostały unowocześnione. Poniżej przedstawiono zmodyfikowany obraz interfejsu.

Nowy system pomocy Eplan

Legenda:
Liczby mają następujące znaczenie: (1) obszar nawigacji, (2) pasek narzędzi, (3) wyszukiwanie tekstowe, (4) przycisk do ukrycia obszaru nawigacji, (5) temat pomocy w obszarze tekstowym.

Wyszukiwanie tekstowe

Wyszukiwanie tekstowe znajduje się przy prawej górnej krawędzi okna pomocy powyżej paska narzędzi. Przeszukiwane są wszystkie strony systemu pomocy według wprowadzanych pojęć.

Wyświetlanie wyniku zapytania przyjęło formę znaną z wyszukiwarek internetowych: jako wynik zostanie utworzona lista znalezionych pojęć, których wpisy można otworzyć kliknięciem. Jako informacja uzupełniająca w tytule znalezionego wyrażenia wyświetlany jest krótki fragment tekstu. Dzięki temu można już wcześniej rozpoznać, które znalezione wyrażenia odpowiadają oczekiwaniom szukającego.

Nowy format systemu pomocy umożliwia rozszerzone wyszukiwanie przy użyciu synonimów. Wpisanie przybliżonego lub błędnego pojęcia również wyświetli prawidłowy wynik wyszukiwania.

Otwieranie systemu pomocy przy użyciu połączenia internetowego

Nowy system pomocy jest teraz udostępniony dodatkowo na serwerze EPLAN. Dzięki temu istnieje możliwość wywołania systemu pomocy EPLAN przy użyciu połączenia internetowego. Jeżeli nie jest to pożądane (np. z powodu braku dostępu do internetu), system pomocy nadal można zainstalować na lokalnym nośniku danych. Odpowiednich ustawień można dokonać w nowym oknie dialogowym Ustawienia: języki za pomocą nowego pola grupy System pomocy (ścieżka menu: Opcje > Ustawienia > Użytkownik > Prezentacja > Języki.). Jeżeli system pomocy ma być uruchomiony przy użyciu połączenia internetowego należy aktywować pole wyboru Online.

Nowy system pomocy Eplan - ustawienia

W ramach tego rozszerzenia ustawienia: Język okna dialogowego, Język alternatywny oraz Język systemu pomocy (teraz Język), które znajdowały się do tej pory w oknie dialogowym Ustawienia: interfejs użytkownika, zostają przesunięte do nowego okna dialogowego ustawień.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym systemem pomocy w oprogramowaniu EPLAN.
Więcej w Aktualności, Eplan
Jubileuszowe 40. Gdańskie Dni Elektryki 2015 zakończone

W dniach 5-7 listopada 2015 roku, odbyły się Gdańskie Dni Elektryki, które są powszechnie znanym i poważanym na Pomorzu wydarzeniem...

Zamknij