Strona główna » Aktualności » EPLAN przedstawia pełną wersję eMANAGE

EPLAN przedstawia pełną wersję eMANAGE

Darmowa wersja EPLAN eMANAGE znana już Użytkownikom umożliwia przesyłanie, udostępnianie i zarządzanie projektami Platformy EPLAN w środowisku chmurowym. Teraz, firma EPLAN prezentuje pełną wersję oprogramowania, która oferuje Użytkownikom dużo więcej korzyści, m.in. dane zasadnicze są dostępne w chmurze, podobnie jak dokumenty uzupełniające, a dzięki tej dodatkowej funkcjonalności wzrasta wydajność pracy. Rozwiązanie to umożliwia współpracę producentów OEM, integratorów systemów, konstruktorów maszyn i operatorów.

Pełen zestaw informacji w całym projekcie

Pełna wersja EPLAN eMANAGE jest dostępna już od września br. i umożliwia wykonanie pierwszych kroków w kierunku dwustronnej automatyzacji procesu inżynieryjnego. Dotychczas, jeśli projekt był udostępniany w chmurze, widoczne były tylko schematy, a nie cała towarzysząca mu dokumentacja. Dzięki pełnej wersji EPLAN eMANAGE Użytkownicy mają teraz dostęp do wszystkich danych i dokumentacji związanej z projektem, w tym zestawień materiałów oraz uzupełniających dokumentów w Excelu. Stają się one wymienne z jednolitą bazą danych. Kompletny przegląd wymagań klientów i wymagań projektowych zapewnia większą przejrzystość dla wszystkich Użytkowników zaangażowanych w opracowywanie systemu maszyn lub instalacji. Natomiast odpowiednie zarządzanie prawami sprawia, że dostęp do danych może być precyzyjnie regulowany.

Ogólnodostępne dane podstawowe

Obecnie wiele osób pracuje w domu i to właśnie w tym miejscu Użytkownicy często napotykają ograniczenia systemowe, ponieważ o ile mogą uzyskać dostęp do projektu, to często nie mogą uzyskać dostępu do odpowiednich danych zasadniczych, które są standardowo wykorzystywane w całej firmie do projektowania. EPLAN eMANAGE oferuje możliwość wymiany istotnych dla systemu danych zasadniczych, które mogą być w łatwy sposób pobrane i w razie potrzeby przenoszone, zgodnie z zasadą „pack & go”. Dzięki temu rozwiązaniu, kierownicy projektów mogą bardzo łatwo udostępniać dane zasadnicze i nie trzeba ich już mozolnie kopiować.

Kompatybilność wsteczna zapewnia dostęp do projektów

Wymagania dotyczące wersji zawarte w specyfikacjach dostawców lub w zaproszeniach do składania ofert, często oznaczają, że partnerzy projektu stają przed wyzwaniem korzystania z kilku różnych wersji oprogramowania EPLAN. Dzięki nowej wersji EPLAN eMANAGE, projekty z Platformy EPLAN 2022 mogą być zapisywane w celu zachowania kompatybilności wstecznej, np. z wersją 2.9. Dzięki tej możliwości eliminuje się konieczność utrzymywania wielu wersji oprogramowania EPLAN bez naruszania warunków umowy i ostatecznie upraszcza cały przepływ pracy w środowisku dostawcy.

Więcej miejsca dla zapewnienia optymalnej wydajności

W bezpłatnej wersji EPLAN eMANAGE użytkownicy mieli do tej pory dostęp do 10 gigabajtów pojemności w chmurze EPLAN. W pełnej wersji pojemność ta wzrasta o dodatkowe 10 gigabajtów na każde stanowisko w firmie i jest dostępna dla każdego. Jest jeszcze dodatkowa korzyść, która opłaca się firmom przy zwiększonej wydajności – dodatkowa pamięć w chmurze to aktywne środowisko współpracy, a nie tylko czysta pojemność pamięci masowej. Zapewnia to również optymalne warunki do globalnej współpracy ponad granicami państw. Użytkownicy oprogramowania EPLAN, korzystający z Pakietu Konwersji w ramach przejścia na subskrypcję, automatycznie otrzymują dostęp do pełnej wersji EPLAN eMANAGE.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie www lub klikając w poniższy link: EPLAN eMANAGE
Więcej w Aktualności, Eplan
Sprzętowa bramka XMS-110 Edge wycofana z oferty

Szanowni Państwo, informujemy, iż Barco wycofało ze swojej oferty sprzętową bramkę do zarządzania urządzeniami Clickshare i wePresent - XMS-110 Edge....

Zamknij