Strona główna » Aktualności » Torując drogę: Wykorzystaj Store Share View do łączności z chmurą obliczeniową

Torując drogę: Wykorzystaj Store Share View do łączności z chmurą obliczeniową

Wprowadzanie danych do chmury obliczeniowej i wykorzystywanie ich na przykład do tworzenia scenariuszy współpracy staje się obecnie bardziej obowiązkowe, niż dobrowolne. Jednak wiele firm zadaje pytania dotyczące właściwej drogi postępowania i właściwej „dawki”. EPLAN oferuje teraz wsparcie w postaci Store Share View. Jest to usługa oparta na Microsoft Azure, pozwalająca przenosić projekty EPLAN do chmury. Stanowi również podstawę przyszłych połączeń chmura-chmura. Pierwszym krokiem jest zaprezentowana przez EPLAN na targach Hannover Messe część usługi Store Share View, służąca do przeglądania, recenzowania i zgłaszania uwag do projektów przy wykorzystaniu funkcji redlining. Od tego momentu firma EPLAN, dostawca rozwiązań informatycznych z siedzibą w Monheim w Niemczech, asystuje swoim klientom krok po kroku przy wprowadzaniu danych do chmury obliczeniowej. Użytkownicy korzystają z centralnego źródła danych, udostępniającego w prosty sposób dane EPLAN wszystkim zaangażowanym w projekt (włączając w to kolejne procesy). Dostęp do danych jest uniwersalny: można go uzyskać z każdego urządzenia końcowego, z każdego miejsca i niezależnie od instalacji EPLAN.

Już sama nazwa Store Share View pokazuje, czego mogą się spodziewać klienci rozpoczynający korzystanie z usług w chmurze: projekty EPLAN mogą być zapisywane w chmurze (Store) i są dostępne dla wszystkich uczestników projektu (Share), którzy mogą je oglądać (View) w dowolnej chwili. Nie wymagają nawet tradycyjnej instalacji Viewer, wymaganej wcześniej. Zaloguj się, obejrzyj projekt, wyślij komentarze za pomocą funkcji redlining oraz zaznacz postępy prac – to bardzo łatwe nawet dla użytkowników po raz pierwszy mających do czynienia ze środowiskiem projektowym w chmurze. System został zaprojektowany w taki sposób, aby wszystkie niezbędne informacje z projektu EPLAN były dostępne z chmury jako centralnego źródła informacji. Wiedza inżynierska pozostaje chroniona przed nieautoryzowanym dostępem poprzez zarządzanie prawami dostępu. Samo przydzielanie praw leży w kompetencji odpowiedniego działu klienta.

Nowa integracja z EPLAN Cloud jest dostępna od wersji 2.8. Projektanci mogą udostępnić w chmurze swoje projekty wprost z platformy dla wszystkich innych oddziałów w firmie.

Jest to oczywiście dopiero pierwszy krok, który podejmują użytkownicy platformy EPLAN – ale bardzo ważny. Wcześniej, dostarczając informacje do kolejnych działów (inżynierii szaf sterowniczych lub przekazania do eksploatacji), konieczne było drukowanie na papierze tysięcy stron dokumentacji. Elektroniczny przepływ pracy jest nie tylko tańszy, ale też znacznie podnosi jej jakość. Kolejnym decydującym aspektem są możliwości współpracy. Dzięki Store Share View – pierwszemu krokowi w koncepcji chmury EPLAN – uczestnicy zewnętrzni mogą również uzyskać dostęp do danych, jeśli mają przypisane prawa dostępu. Infrastruktura do współpracy jest dostępna za pośrednictwem chmury, a dział nie musi już przechodzić skomplikowanego procesu przekazania projektu. Podwykonawcy mogą po prostu użyć przeglądarki internetowej, aby odczytać jego aktualny status. Kolejna praktyczna korzyść: dostępne są tylko bieżące dane, a zmiany są dokumentowane za pomocą zarządzanego przepływu prac redlining, co oznacza, że źródła błędów są eliminowane raz na zawsze. Ułatwia to współpracę z podwykonawcami i optymalizuje przepływ pracy.

Schemat projektu udostępniony przez użytkownika EPLAN staje się dostępny, na przykład dla działu produkcyjnego, za pośrednictwem przeglądarki. Dane urządzeń są łatwo dostępne i przejrzyste. Pokazują się po wybraniu urządzenia na schemacie.

Połączenia z PDM/PLM pozostają

Jeśli firma chce uzyskać nowe oprogramowanie, często w pierwszej kolejności pojawia się pytanie: co stanie się z moimi obecnymi połączeniami z infrastrukturą IT? Przykładem tego są interfejsy do systemów PDM lub PLM, które na ogół muszą być aktualizowane lub adaptowane do nowego oprogramowania. EPLAN również rozważył to podczas opracowywania Store Share View: istniejące połączenia z platformą EPLAN pozostają niezmienione. Jakakolwiek konwersja istniejących integracji nie jest wymagana, ponieważ projekty inżynieryjne EPLAN stanowią źródło dla Store Share View. Dzięki temu stają się zbędne wszelkie zmiany w przechowywaniu danych dla projektu źródłowego.

Innowacyjna koncepcja działania

Oprócz funkcjonalności, oprogramowanie powinno być również przyjazne dla użytkownika i wspierać wszystkie jego potrzeby. EPLAN dobrze sobie radzi również w tej kwestii. Koncepcja działania jest nowoczesna i prosta. Niezależnie od tego, czy używasz touchpada, myszy czy aktywnego rysika: można wykorzystać wszystkie technologie i oczywiście wszystkie dostępne urządzenia końcowe – od komputerów PC, poprzez ekrany dotykowe, aż po urządzenia mobilne. Zapewnia to elastyczność w czasach, gdy inżynieria staje się coraz bardziej zglobalizowana. Dzięki 24-godzinnej dostępności usług w chmurze, każdy uczestnik projektu ma dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie.

Zmiany mogą zostać udokumentowane i przekazane użytkownikom EPLAN, którzy mogą następnie dokonać modyfikacji, kierując się listą. Trudności z odcyfrowaniem czyjegoś odręcznego pisma odchodzą do przeszłości.

Pierwsze przypadki współpracy partnerów nad wspólnym projektem

Technologie oferowane przez chmurę obliczeniową umożliwiają współpracę wielu partnerów nad wspólnym projektem. W kontekście Industry 4.0 uczestnicy projektu są często rozproszeni poza zasięgiem jednej firmy. Pracują oni nad wspólnym projektem oraz tworzą połączenia między swoimi rozwiązaniami programowymi, zwiększając korzyści dla użytkowników. Firmy Festo i Lenze są partnerami EPLAN od lat. Zapisały one dane wielu swoich komponentów w EPLAN Data Portal, a same wykorzystują możliwości chmury obliczeniowej. Na targach Hannover Messe obie firmy przedstawiają pierwsze próby wykorzystania interfejsu Rest API w Store Share View. Technologia Rest API daje dostawcom zewnętrznym dostęp do danych inżynieryjnych, tak aby mogli optymalnie wykorzystać je w programie EPLAN w dalszych procesach.
Więcej w Aktualności, Eplan
Nowość w ofercie firmy – SYSTEMY STEROWANIA APS Automatic Power Switch

AB-MICRO, we współpracy z firmą Meller Electric Automation, produkuje niezawodne systemy sterowania Automatic Power Switch (APS) potocznie nazywane automatyką SZR....

Zamknij