Strona główna » Aktualności » Syngineer – inżynieria mechatroniczna dzięki interdyscyplinarnej pracy zespołowej

Syngineer – inżynieria mechatroniczna dzięki interdyscyplinarnej pracy zespołowej

Syngineer to nowe rozwiązanie oferujące firmom produkującym maszyny i urządzenia optymalne warunki dla inżynierii mechatronicznej. System, który koncentruje się na prostym użyciu i szybkim osiąganiu celu, może być zintegrowany w różnych środowiskach inżynieryjnych za pomocą modułu add-on. Użytkownicy uruchamiają Syngineer w znanym sobie środowisku pracy i mogą wykorzystywać go poprzez różne dyscypliny w ramach jednego projektu.

Podczas projektowania maszyny czy urządzenia, konieczne jest jedno: szybka, sprawna komunikacja pomiędzy dyscyplinami inżynierii mechanicznej, automatyki oraz oprogramowania. To, co kiedyś stanowiło największe wyzwanie, teraz staje się łatwe. Syngineer łączy te często odmienne dyscypliny wraz z komunikacją i to otwarte rozwiązanie oparte na chmurze może być stosowane w różnych dyscyplinach inżynierskich. Ważną praktyczną korzyścią jest to, że wszyscy użytkownicy kontynuują swoją pracę w ich standardowych systemach. Syngineer jest zintegrowany w różnymi środowiskami programowania MCAD, CAE i PLC jako dodatkowy moduł add-on, co oznacza, że czasochłonne wysiłki koordynacyjne i żmudne dostarczanie informacji dla różnych dyscyplin inżynieryjnych nie jest już potrzebne.

Proste włączenie Syngineer do interfejsu EPLAN: schematy i urządzenia mogą być połączone dzięki niemuProste włączenie Syngineer do interfejsu EPLAN: schematy i urządzenia mogą być połączone dzięki niemu.

Elastyczna struktura

Wymagania dotyczące maszyny lub urządzeń pozostają przezroczyste w Syngineer dla wszystkich uczestniczących dyscyplin inżynierii i są przez nie definiowane. Praktyczność i aplikacja, która jest tak prosta, jak to możliwe są najważniejsze. Inżynierowie mogą skoncentrować się na swoich działaniach generujących zysk, ponieważ zawsze otrzymują dokładnie te informacje, które są niezbędne do realizacji projektu w danym momencie. System w jednakowym stopniu wspiera nowe projekty, jak i zmiany istniejących projektów. Pozytywnym efektem ubocznym jest doskonała dokumentacja wszystkich procesów projektowych, jak również adaptacji i modyfikacji, które zostały dokonane w trakcie realizacji projektu. Syngineer został zaprojektowany jako otwarty system, dzięki czemu coraz więcej systemów oprogramowania CAx i PLC może być zintegrowane.

Integracja interfejsu programu Autodesk Inventor umożliwia podłączenie modeli 3D do Syngineer za pomocą zwykłego polecenia „drag & drop”Integracja interfejsu programu Autodesk Inventor umożliwia podłączenie modeli 3D do Syngineer za pomocą zwykłego polecenia „drag & drop”.

Zsynchronizowane procesy

Dzięki wykorzystaniu technologii „chmury”, Syngineer oferuje możliwość pracy w czasie rzeczywistym, w różnych lokalizacjach. Wszyscy uczestnicy projektu wymieniają swoje informacje w strukturze w sposób celowy. Aktualny stan przetwarzania, na przykład podczas projektowania maszyny, pozostaje przezroczysty przez cały czas. Automatyczne powiadomienia o zmianach zapewniają, że tego typu informacje nie muszą już być przekazane ręcznie i że jest ona dostępna dla wszystkich uczestników projektu. I tak na przykład: inżynier elektryk oraz inżynier oprogramowania otrzymują automatyczne powiadomienie, gdy mechanik zastąpił jeden silnik elektryczny innym modelem. Mogą oboje wówczas sprawdzać, czy zmiana ta ma wpływ na ich pracę. Wybrane informacje, takie jak numer ERP, producent lub numer katalogowy, znaczniki urządzeń oraz tekst funkcyjny są dodatkowo wyświetlane w formie tabelarycznej i mogą być eksportowane jako dokumenty Excel lub PDF.

Poprzez integrację z programistami Codesys można bezpośrednio uzyskać dostęp do ważnych informacji o technologii sterowania.Poprzez integrację z programistami Codesys można bezpośrednio uzyskać dostęp do ważnych informacji o technologii sterowania.

Komunikacja w czasie rzeczywistym

Inżynierowie mogą komunikować się bezpośrednio używając funkcji czatu. Ustalenia i zmiany są przedstawione w sposób przejrzysty w ramach struktury tak, że inni członkowie zespołu projektowego mogą być również informowani o nich. Informacje te są zachowywane oraz dostępne w następnych latach, co pozwala na odtworzenie i zrozumienie dostosowań i specyfikacji.
Więcej w Aktualności, Eplan
EPLAN Preplanning z modułem planowania rurociągów

Im wcześniej stworzysz model i zbierzesz dane do inżynierii, tym lepiej. Dotyczy to zwłaszcza kluczowych danych połączeń we wczesnych fazach...

Zamknij