Strona główna » Aktualności » Nowy EPLAN Smart Wiring 2.7

Nowy EPLAN Smart Wiring 2.7

Okablowanie szaf sterowniczych jest kosztownym, manualnym procesem, zwykle wykonywanym przez specjalistów o wysokich kwalifikacjach, w oparciu o dokumentację w formie schematów. EPLAN Smart Wiring radykalnie zmienia tę sytuację i sprawia, że ta część produkcji jest bardziej wydajna. Nowa wersja 2.7, dostępna do użycia na lokalnych urządzeniach i urządzeniach przenośnych z systemem Windows OS, jest obecnie dostępna jako rozwiązanie sieciowe. Zapewnia to centralne udostępnianie informacji o postępie projektu oraz przechowywanie indywidualnych ustawień użytkownika. Kody QR pozwalają na szybki dostęp do odpowiedniego projektu, a dla kierowników produkcji stworzono opcjonalne narzędzie do monitorowania wskaźników w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji produkcji. Dzięki wizualizacji połączeń łańcuchowych, dostawca rozwiązań EPLAN spełnia inną istotną potrzebę klienta dla okablowania systemów rozdzielczych.

Nowa wersja EPLAN Smart Wiring 2.7 jest już dostępna – jego podstawową funkcją jest łatwe, systemowe okablowanie systemów rozdzielnic. Oprogramowanie, które było dostępne tylko lokalnie, może być teraz wykorzystywane przez wszystkich użytkowników z centralnego serwera WWW z aplikacjami klienckimi. Umożliwia to centralne udostępnianie, przetwarzanie, zapisywanie i archiwizowanie danych. Inna praktyczna korzyść: kilku użytkowników może jednocześnie uzyskać dostęp do projektu i edytować dane równolegle. Jest to korzystne, gdy kilku użytkowników pracuje nad linią szaf sterowniczych lub zamówieniem, które zawiera kilka identycznych szaf sterowniczych. Usprawniono ustawienia użytkownika: przy centralnej instalacji serwera WWW ustawienia programu, takie jak kolor interfejsu użytkownika lub katalogi robocze, można indywidualnie zdefiniować i zapisać centralnie dla każdego użytkownika. Gdy użytkownik EPLAN Smart Wiring połączy się z serwerem sieciowym, zostaną automatycznie załadowane najnowsze ustawienia zdefiniowane przez użytkownika i dane projektu.

Nowy EPLAN Smart Wiring 2.7EPLAN Smart Wiring 2.7 – teraz jest również dostępny jako klient sieciowy – nowa wersja EPLAN Smart Wiring 2.7.

Prosty projekt rozpoczyna się kodem QR

Załadowanie projektu okablowania wymaga wstępnego wyboru, który teraz następuje jeszcze szybciej: informacje o projekcie są teraz dostarczane za pomocą kodu QR. Użytkownicy skanują dostarczony kod QR, który zawiera informacje o projekcie oraz lokalizację pliku na serwerze, a następnie otwiera się odpowiedni projekt dla tego zamówienia. Użytkownicy nie muszą już marnować czasu na poszukiwanie właściwego projektu, a także nie muszą manualnie przeglądać katalogów na komputerze lub serwerze. Ponadto, liczba wyświetlanych właściwości połączenia została rozszerzona. Nowe informacje szczegółowe obejmują nazwy połączeń, obróbkę zakończeń przewodów, typ przewodów i komentarze dotyczące połączeń. Te dodatkowe informacje wspierają produkcję w profesjonalnej i bezbłędnej produkcji, montażu i instalacji.

Prosty projekt rozpoczyna się kodem QRUżytkownicy skanują dostarczony kod QR, który zawiera informacje o projekcie oraz lokalizację pliku na serwerze, a następnie otwiera się odpowiedni projekt dla tego zamówienia.

Monitorowanie informacji o procesie

EPLAN Smart Wiring Monitor jest narzędziem informującym o statusie i postępie procesu. Narzędzie może być zainstalowane oddzielnie i oferuje dostęp do aktualnych danych dotyczących projektów Smart Wiring w produkcji. Firmy korzystają zarówno z przeglądu stanu projektu, jak i postępów w produkcji. Na przykład dane te można wykorzystać do porównania rzeczywistego stanu z danymi docelowymi, a menedżerowie produkcji mogą otrzymywać wskaźniki w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. Co więcej: narzędzie służy poprawie zarządzania jakością i zapewnianiu jakości. Dane osobowe lub dane związane z wydajnością nie są rejestrowane przez EPLAN Smart Wiring.

EPLAN Smart Wiring 2.7Grafika 3D dla płyt montażowych, na której są wizualizowane ścieżki trasy wszystkich połączeń – w tym łańcuchów, pozwala uzyskać bardziej wydajne okablowanie.

Tryby okablowania połączeń łańcuchowych

Przedstawienie listy połączeń zawiera teraz opcję wyświetlania unikalnego opisu połączenia z EPLAN wraz z informacją o źródle i celu oraz powiązanej wiązce. Nowością jest także reprezentacja list w trybie łańcucha, pozwalająca na filtrowanie i sortowanie list połączeń zgodnie z „daisy chain”. Informacje te są wyodrębniane z projektu EPLAN lub zapisywane jako listy połączeń w plikach programu Excel. Ta reprezentacja łańcuchów związana z połączeniem była jednym z głównych wymagań klientów w ramach szaf sterowniczych, które firma EPLAN dodała do tej nowej wersji programu.

Kolejną interesującą poprawką w EPLAN Smart Wiring wersja 2.7 jest regulowana głębokość widoku. W przypadku tworzenia okablowania użytkownicy są wspierani (jak zwykle) grafiką 3D dla płyt montażowych, na której są wizualizowane ścieżki trasy wszystkich połączeń – w tym łańcuchów. Dzięki nowej funkcji użytkownicy mogą ukrywać elementy szaf sterowniczych, które zasłaniają elementy lub połączenia. Na przykład, jeśli sterownik klimatyzacji zostanie zainstalowany jest na drzwiach ogranicza widok na panelu montażowym i podłączone do niego połączenia. Można z łatwością ukryć go dzięki nowej funkcji. Oznacza to, że nic więcej nie stoi na drodze skutecznego i dokładnego routingu połączeń.

Więcej informacji na www.eplan.pl
Więcej w Aktualności, Eplan
Elektryczna aparatura zabezpieczająca dla Twoich aplikacji morskich!

Obecnie, 90% towarów na świecie jest transportowane drogą morską. Od najbardziej zaawansowanych fregat do największych luksusowych liniowców i platform wiertniczych,...

Zamknij