Kodowanie nazwy APS

Katalogowa nazwa układów automatyki APS składa się z członów opisujących podstawowe dane konfiguracyjne

Jakie są różnice w prezentowanych układach  APS – OPTI, APS – MAXI ?

Różnice te można zaprezentować na przykładzie realizacji tego samego schematu zasilania. Do prezentacji wybrano klasyczny układ dwu źródeł transformatorowych i jednego źródła generatora. Transformator T1 zasila poprzez wyłącznik Q1, transformator TR2 zasila poprzez wyłącznik Q2, generator G zasila przez wyłącznik Q3 In=400A. Taki schemat zasilania można zrealizować przy pomocy dowolnego z niżej wymienionych układów.APS – OPTI APS-2T1G-OMW2-00-T 
Wersja podstawowa bez synoptyki

 • oszczędne rozwiązanie
 • APS wyposażony w klasyczne złącza z zaciskami sprężynowymi
 • stan pracy widoczny na aparatach i terminalu operatorskim
 • w trybie ręcznym lokalnym przełączenia przy pomocy przycisków na aparatach
 • w trybie ręcznym zdalnym przełączenia z terminala
 • podstawowy zestaw czterech przycisków obsługi
 • sterowanie w oparciu o sterownik PLC
 • komunikacja MODBUS RTU

APS – OPTI APS-2T1G-OMW2-0S-T Wersja podstawowa z synoptyką

 • optymalne rozwiązanie
 • APS wyposażony w klasyczne złącza z zaciskami sprężynowymi
 • w trybie ręcznym lokalnym przełączenia z synoptyki
 • w trybie ręcznym zdalnym przełączenia z terminala
 • stan pracy widoczny na tablicy synoptycznej i terminalu operatorskim
 • sterowanie w oparciu o sterownik PLC
 • komunikacja MODBUS RTU


APS – MAXI APS-2T1G-MW2-00-T Wersja podstawowa bez synoptyki

 • rozwiązanie oszczędne – szybki montaż
 • APS wyposażony w złącza wtykowe z zaciskami sprężynowymi
 • stan pracy widoczny na aparatach i terminalu operatorskim
 • w trybie ręcznym lokalnym przełączenia przy pomocy przycisków na aparatach
 • w trybie ręcznym zdalnym przełączenia z terminala
 • podstawowy zestaw czterech przycisków obsługi
 • sterowanie w oparciu o sterownik PLC
 • komunikacja MODBUS RTU

APS – MAXI APS-2T1G-MW2-0S-T Wersja podstawowa z synoptyką

 • optymalne rozwiązanie -szybki montaż
 • APS wyposażony w złącza wtykowe z zaciskami sprężynowymi
 • w trybie ręcznym lokalnym przełączenia z synoptyki
 • w trybie ręcznym zdalnym przełączenia z terminala
 • stan pracy widoczny na tablicy synoptycznej i terminalu operatorskim
 • sterowanie w oparciu o sterownik PLC
 • komunikacja MODBUS RTU
Przeczytaj poprzedni wpis:
Komunikacja APS

Wizualizacja, parametryzacja, kodowanie, archiwizacja zdarzeń Poza tradycyjnym sposobem wizualizacji stanu pracy realizowanym bezpośrednio na mechanicznych wskaźnikach aparatów lub przy pomocy...

Zamknij