EntelliGuard™ G

Nowa seria wyłączników powietrznych EntelliGuard™ G powstała w oparciu o dotychczas produkowane aparaty M-PACT i ME07 w celu uzyskania globalnej zgodności z wymogami norm IEC, ANSI oraz UL. Jest to seria wyłączników 3- i 4-biegunowych o prądach znamionowych od 400A do 6400A w trzech wielkościach gabarytowych i zdolności wyłączania zwarć aż do 150kA. Ich konstrukcja w wyjątkowy sposób łączy w sobie wysoką wytrzymałość zwarciową, krótkie czasy wyłączania oraz selektywne działanie.  Prezentowane aparaty są wyposażone w zaawansowane wyzwalacze nadprądowe EntelliGuard™ G wykorzystujące najnowsze rozwiązania techniczne dla uzyskania najwyższego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności, szerokich możliwości pomiarowych, sterowania oraz komunikacji przy użyciu protokołów Modbus i Profi bus.

EntelliGuard™ G 400 – 630A

Symbol wyłącznika GG04 GT07 GG07
Zdolność łączeniowa wyłącznika S N H E M R K S N H E M
Bieguny Ilość 3, 4
Napięcie znamionowe izolacji Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV) 12 12
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue V AC 690 1000 690 1000 690 1000 690 1000
Kategoria użytkowania B B
Możliwość stosowania jako odłącznik Jednoznaczna sygnalizacja ON i OFF TAK TAK TAK TAK TAK
Prąd znamionowy In [A] przy 50°C 400 630
Prąd wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA] 230/240V-440V AC 50 65 85 85 100 65 65 50 65 85 85 100
500V AC 50 65 65 85 100 50 50 50 65 65 85 100
690V AC 40 50 65 85 85 42 42 40 50 65 85 85
1000V AC(1) 35 50 35 50
Prąd wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics (kA) 230/240V-440V AC 50 65 85 85 100 50 50 50 65 85 85 100
500V AC 50 65 65 85 100 50 50 50 65 65 85 100
690V AC 40 50 65 85 85 42 42 40 50 65 85 85
1000V AC(1) 35 50 35 50
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw (kA) 1 sek. 50 65 65 85 85 42 50 50 65 65 85 85
3 sek. 42 50 50 50 50 30 30 42 50 50 50 50
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Icm 220-500V AC [kA] (wart. szczyt.) G 105 143 187 187 220 105 105(2) 105 143 187 187 220
Trwałość mechaniczna (operacje Z-O przy 440V AC) z konserwacją 20000 10000 20000 20000 10000
bez konserwacji 10000 5000 12500 10000 5000
Trwałość elektryczna (operacje Z-O przy 440V AC) Bez konserwacji 6000 10000 5000 6000 10000 6000 10000 5000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA]
= Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics [kA] DC L/R
= 15ms (ilość biegunów poł. szeregowo)
230/240-500V AC 32.5 50 30 32.5 50
690V AC 32.5 50 24 32.5 50

EntelliGuard™ G 800 – 1000A

Symbol wyłącznika GT08 GG08 GT10 GG10
Zdolność łączeniowa wyłącznika R K S N H E M R K S N H E M
Bieguny Ilość 3, 4 3, 4
Napięcie znamionowe izolacji Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV) 12 12
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue V AC 690 1000 690 1000 690 1000 690 1000
Kategoria użytkowania B B
Możliwość stosowania jako odłącznik Jednoznaczna sygnalizacja ON i OFF TAK TAK TAK TAK TAK
Prąd znamionowy In [A] przy 50°C 800 1000
Prąd wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA] 230/240V-440V AC 50 65 50 65 85 85 100 50 65 50 65 85 85 100
500V AC 50 50 50 65 65 85 100 50 50 50 65 65 85 100
690V AC 42 50 40 50 65 85 85 42 50 40 50 65 85 85
1000V AC(1) 35 50 35 50
Prąd wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics (kA) 230/240V-440V AC 50 50 50 65 85 85 100 50 50 50 65 85 85 100
500V AC 50 50 50 65 65 85 100 50 50 50 65 65 85 100
690V AC 42 42 40 50 65 85 85 42 42 40 50 65 85 85
1000V AC(1) 35 50 35 50
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw (kA) 1 sek. 42 50 50 65 65 85 85 42 50 50 65 65 85 85
3 sek. 30 30 42 50 50 50 50 30 30 42 50 50 50 50
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Icm 220-500V AC [kA] (wart. szczyt.) G 105 105(2) 105 143 187 187 220 105 105(2) 105 143 187 187 220
Trwałość mechaniczna (operacje Z-O przy 440V AC) z konserwacją 20000 20000 10000 20000 20000 10000
bez konserwacji 12500 10000 5000 12500 10000 5000
Trwałość elektryczna (operacje Z-O przy 440V AC) Bez konserwacji 6000 10000 6000 10000 5000 6000 10000 6000 10000 5000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA]
= Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics [kA] DC L/R
= 15ms (ilość biegunów poł. szeregowo)
230/240-500V AC 30 32.5 50 30 32.5 50
690V AC 24 32.5 50 24 32.5 50

EntelliGuard™ G 1250 – 1600A

Symbol wyłącznika GT13 GG13 GT16 GG16
Zdolność łączeniowa wyłącznika R K S N H E M R K S N H E M
Bieguny Ilość 3, 4 3, 4
Napięcie znamionowe izolacji Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV) 12 12
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue V AC 690 1000 690 1000 690 1000 690 1000
Kategoria użytkowania B B
Możliwość stosowania jako odłącznik Jednoznaczna sygnalizacja ON i OFF TAK TAK TAK TAK TAK
Prąd znamionowy In [A] przy 50°C 1250 1600
Prąd wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA] 230/240V-440V AC 65 65 50 65 85 85 100 50 65 50 65 85 85 100
500V AC 50 50 50 65 65 85 100 50 50 50 65 65 85 100
690V AC 42 50 40 50 65 85 85 42 50 40 50 65 85 85
1000V AC(1) 35 50 35 50
Prąd wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics (kA) 230/240V-440V AC 50 50 50 65 85 85 100 50 50 50 65 85 85 100
500V AC 50 50 50 65 65 85 100 50 50 50 65 65 85 100
690V AC 42 42 40 50 65 85 85 42 42 40 50 65 85 85
1000V AC(1) 35 50 35 50
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw (kA) 1 sek. 42 50 50 65 65 85 85 42 50 42 65 65 85 85
3 sek. 30 30 42 50 50 50 50 30 30 42 50 50 50 50
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Icm 220-500V AC [kA] (wart. szczyt.) G 105 105(2) 105 143 187 187 220 105 105(2) 105 143 187 187 220
Trwałość mechaniczna (operacje Z-O przy 440V AC) z konserwacją 20000 20000 10000 20000 20000 10000
bez konserwacji 12500 10000 5000 12500 10000 5000
Trwałość elektryczna (operacje Z-O przy 440V AC) Bez konserwacji 6000 10000 6000 10000 5000 6000 10000 6000 10000 5000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA]
= Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics [kA] DC L/R
= 15ms (ilość biegunów poł. szeregowo)
230/240-500V AC 30 32.5 50 30 32.5 50
690V AC 24 32.5 50 24 32.5 50

EntelliGuard™ G 2000 – 2500A

Symbol wyłącznika GG20 GG25
Zdolność łączeniowa wyłącznika S N H E M S N F H M
Bieguny Ilość 3, 4 3, 4
Napięcie znamionowe izolacji Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV) 12 12
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue V AC 690 1000 690 1000 690 1000
Kategoria użytkowania B B
Możliwość stosowania jako odłącznik Jednoznaczna sygnalizacja ON i OFF TAK TAK TAK TAK TAK
Prąd znamionowy In [A] przy 50°C 2000 2500
Prąd wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA] 230/240V-440V AC 50 65 85 85 100 50 65 85 85 100
500V AC 50 65 65 85 100 50 65 65 85 100
690V AC 40 50 65 85 85 40 50 65 85 85
1000V AC(1) 35 50 35 50
Prąd wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics (kA) 230/240V-440V AC 50 65 85 85 100 50 65 85 85 100
500V AC 50 65 65 85 100 50 65 65 85 100
690V AC 40 50 65 85 85 40 50 65 85 85
1000V AC(1) 35 50 35 50
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw (kA) 1 sek. 50 65 65 85 85 50 65 65 85 85
3 sek. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Icm 220-500V AC [kA] (wart. szczyt.) G 105 143 187 187 220 105 143 187 187 220
Trwałość mechaniczna (operacje Z-O przy 440V AC) z konserwacją 20000 20000 10000 20000 10000
bez konserwacji 12500 10000 5000 12500 5000
Trwałość elektryczna (operacje Z-O przy 440V AC) Bez konserwacji 8000 6000 5000 8000 5000
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA]
= Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics [kA] DC L/R
= 15ms (ilość biegunów poł. szeregowo)
230/240-500V AC 32.5 50 32,5 50
690V AC 32.5 50 32,5 50

EntelliGuard™ G 3200 – 6400A

Symbol wyłącznika GG32 i GH32 GG40 i GH40 GG50 GG64
Zdolność łączeniowa wyłącznika N H M G L N H M G L M L M L
Bieguny Ilość 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4
Napięcie znamionowe izolacji Ui (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV) 12 12 12 12
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue V AC 690 1000 690 690 690 1000 690 690 690 690 690 690
Kategoria użytkowania B B B B
Możliwość stosowania jako odłącznik Jednoznaczna sygnalizacja ON i OFF TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Prąd znamionowy In [A] przy 50°C 3200 4000 5000 6400
Prąd wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA] 230/240V-440V AC 65 85 100 100 150 65 85 100 100 150 100 150 100 150
500V AC 65 85 100 100 130 65 85 100 100 130 100 130 100 130
690V AC 50 85 85 100 100 50 85 85 100 100 100 100 100 100
1000V AC(1) 50 50
Prąd wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics (kA) 230/240V-440V AC 65 85 100 100 150 65 85 100 100 150 100 150 100 150
500V AC 65 85 100 100 130 65 85 100 100 130 100 130 100 130
690V AC 50 85 85 100 100 50 85 85 100 100 100 100 100 100
1000V AC(1) 50 50
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw (kA) 1 sek. 65 85 85 100 100 65 85 85 100 100 100 100 100 100
3 sek. 50 50 50 85 85 50 50 50 85 85 85 85 85 85
Prąd znamionowy zwarciowy załączalny Icm 220-500V AC [kA] (wart. szczyt.) G 143 187 220 220 330 143 187 220 220 330 220 330 220 330
Trwałość mechaniczna (operacje Z-O przy 440V AC) z konserwacją 20000 10000 10000 10000 20000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
bez konserwacji 10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Trwałość elektryczna (operacje Z-O przy 440V AC) Bez konserwacji 5000 5000 2500 2500 5000 5000 2500 2500 1500 1500 1500 1500
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu [kA]
= Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics [kA] DC L/R
= 15ms (ilość biegunów poł. szeregowo)
230/240-500V AC 50 65 50 65 65 65
690V AC 50 65 50 65 65 65Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyłączniki kompaktowe Record Plus FK800, FK1250, FK1600

Opis produktu Wyłącznik FK800, FK1250 oraz FK1600 z serii Record Plus to fragment lini estetycznych oraz technicznie dopasowanych urządzeń zabezpieczających dla układów rozdzielczych...

Zamknij