Rozłączniki główne seria ML

Rozłącznik z napędem ręcznym musi znajdować się w każdym obwodzie głównym. Powinien być to rozłącznik z kategorią użytkowania AC23 (IEC 947‑3), spełniający następujące wymagania:

  • rozłączanie aparatury elektrycznej od napięcia zasilania,
  • widoczna przerwa izolacyjna lub jednoznaczne położenie dźwigni napędu w pozycji „OFF” (otwarte są wtedy wszystkie styki),
  • dla rozłączników bezpieczeństwa zalecana jest dźwignia w kolorze czerwonym, w pozostałych przypadkach powinna być czarna lub szara,
  • możliwość blokowania rozłącznika w pozycji „OFF” (np. kłódką),
  • zdolność odłączania wszystkich urządzeń odbiorczych od sieci,
  • zdolność łączeniowa powinna być wystarczająca, aby odłączyć prąd, będący sumą prądu silnika o największej mocy, pracującego w stanie zablokowanym oraz prądów pracy pozostałych silników/obciążeń,
  • dźwignia rozłącznika głównego musi być łatwo dostępna i powinna znajdować się między 0,6 a 1,9 metra powyżej poziomu rozłącznika zasilania.

Rozłączniki bezpieczeństwa

W niektórych obwodach rozłącznik główny może pełnić rolę rozłącznika bezpieczeństwa. Wtedy jego dźwignia musi być koloru czerwonego, a płyta czołowa rozłącznika – żółtego. Otwarcie styków rozłącznika bezpieczeństwa z napędem ręcznym odbywa się przy użyciu siły.

Zgodność z normami

IEC 60947-3
EN 60947-3
– DIN VDE 0660 część 107
dyrektywa niskonapięciowa 73/73 EEC
dyrektywa niskonapięciowa EMC 89/336 EEC

Sposób montażu

Ith 25A 40A 63A 80A 125A
Seria ML 1 ML 1 ML 2 ML 2 ML 3
Montaż czołowy (wbudowany, podtablicowy) Kolor
Mocowanie centralne
Ø 22,5 mm dla 3 kłódek czerwono-żółty 789178 789179
Ø 22,5 mm dla 3 kłódek czarny 789180 789181
Ø 22,5 mm dla 1 lub 2 kłódek czerwono-żółty 789174 789175
Ø 22,5 mm dla 1 lub 2 kłódek czarny 789176 789177
Mocowanie 4-otworowe
Z dźwignią standardową czarny 789239 789240 789241 789242 789243
Dla 3 kłódek czerwono-żółty 789186 789187 789188 789189 789190
Dla 3 kłódek czarny 789191 789192 789193 789194 789195
Dla 1 lub 2 kłódek czerwono-żółty 789182 789183
Dla 1 lub 2 kłódek czarny 789184 789185
Mocowanie od tyłu
Mocowanie do osłony
Dla 3 kłódek czerwono-żółty 789200 789201 789202 789203 789204
Dla 3 kłódek czarny 789205 789206 789207 789208 789209
Dla 1 lub 2 kłódek czerwono-żółty 789196 789197
Dla 1 lub 2 kłódek czarny 789198 789199
Montaż na drzwiach
Dla 3 kłódek czerwono-żółty 789214 789215 789216 789217 789218
Dla 3 kłódek czarny 789219 789220 789221 789122 789223
Dla 1 lub 2 kłódek czerwono-żółty 789210 789211
Dla 1 lub 2 kłódek czarny 789212 789213
Montaż na szynie DIN
Z dźwignią standardową czarny 789234 789235 789236 789237 789238
Dla 1 lub 2 kłódek czerwono-żółty 789224 789225 789226 789227 789228
Dla 1 lub 2 kłódek czarny 789229 789230 789231 789232 789233

Rozłączniki w obudowie

Ithe Rodzaj Czarno-szary Czerwono-żółty
obudowy 3 kłódki 3 kłódki
Nr kat. Nr kat.
Trzy bieguny 25A E2 789285 789280
32A E3 789286 789281
50A E4 789287 789282
63A E5 789288 789283
100A E7 789289 789284
Cztery bieguny 25A E2 789295 789290
32A E3 789296 789291
50A E4 789297 789292
63A E5 789298 789293
100A E7 789299 789294
Trzy bieguny + 25A E2 789305 789300
(1 NO + 1 NC) 32A E3 789306 789301
50A E4 789307 789302
63A E5 789308 789303
100A E7 789309 789304
Cztery bieguny + 25A E2 789315 789310
(1 NO + 1 NC) 32A E3 789316 789311
50A E4 789317 789312
63A E5 789318 789313
100A E7 789319 789314
Sześć biegunów 25A E2 789325 789320
32A E3 789326 789321
50A E4 789327 789322
63A E5 789328 789323
100A E7 789329 789324
Sześć biegunów + 25A E2 789335 789330
(1 NO + 1 NC) 32A E3 789336 789331
50A E4 789337 789332
63A E5 789338 789333
100A E7 789339 789334

 Przeczytaj poprzedni wpis:
EntelliGuard™ G

Nowa seria wyłączników powietrznych EntelliGuard™ G powstała w oparciu o dotychczas produkowane aparaty M-PACT i ME07 w celu uzyskania globalnej...

Zamknij